1st International Milan Nephropathology

Fourpoints Sheraton Hotel Milan, Dal 20/09/2017 al 22/09/2017
Sito Web: http://www.educationalfactory.com/first-international-milan-nephropathology-course/
Patrocino SIAPEC-IAP: SI


Segreteria scientifica

Email: nephropathology-milano2017@educationalfactory.com


Segreteria organizzativa

Email: info@educationalfactory.com

Documenti allegati